Cancer-screening specialist Jérôme Galon receives European Inventor Award 2019 in the “Research” category

European Patent Office (EPO) honours French immunologist at ceremony in Vienna for his immune-response based diagnostic tool that predicts the risk of relapse for cancer patients Galon’s invention works by counting immune cells near tumour sites The technology provides clearer, more complete analysis of a person’s cancer, enabling doctors to

Fortsätt läsa

European Patent Office honours exceptional inventors from Austria, France, Japan, the Netherlands and Spain with European Inventor Award 2019

European Patent Office (EPO) recognises inventors for exceptional achievements in plastic recycling, cancer diagnostics, rechargeable battery technology, marine antifouling and DNA testing at a ceremony in Vienna Spanish scientist Margarita Salas Falgueras wins Popular Prize and is also honoured in the “Lifetime achievement” category for her pioneering work in genetics

Fortsätt läsa

Plastic recycling innovators Klaus Feichtinger and Manfred Hackl receive European Inventor Award 2019 in the “Industry” category

European Patent Office (EPO) honours two Austrian inventors and businessmen for their higher-performance plastic recycling technology at ceremony in Vienna Klaus Feichtinger and Manfred Hackl’s machines efficiently turn a wide variety of plastic waste into high-quality pellets that can be used to make new products The inventors’ technology addresses a

Fortsätt läsa

Rechargeable battery pioneer Akira Yoshino receives European Inventor Award 2019 in the “Non-EPO countries” category

European Patent Office (EPO) honours Japanese chemist and engineer at ceremony in Vienna for inventing and refining lithium-ion battery technology Akira Yoshino invented the first modern lithium-ion battery in 1983 by introducing a safer anode material and a heat sensitive membrane, and has continued to improve his rechargeable battery technology

Fortsätt läsa

Spanish scientist Margarita Salas receives European Inventor Award 2019 for her “Lifetime achievement” and is voted “Popular Prize” winner

Vienna/Munich, 20 June 2019 – The European Patent Office (EPO) today presented Spanish scientist Margarita Salas Falgueras with two European Inventor Awards at a ceremony held in Vienna. The general public voted for her to win the “Popular Prize” and an international jury selected Salas as the laureate in the

Fortsätt läsa

Svensk domstols behörighet avseende talan mot bolag med hemvist i andra medlemsstater när talan väckts mot flera svaranden, varav en har hemvist i Sverige

[2019-06-17] Patent- och marknadsöverdomstolen Patent- och marknadsöverdomstolen har, i likhet med Patent- och marknadsdomstolen, funnit att den negativa fastställelsetalan som kärandebolagen för mot respektive svarandepart är utformad på ett sådant sätt att det inte finns en sådan risk för oförenliga domar som avses i artikel 8.1 i Bryssel I-förordningen. Patent-

Fortsätt läsa

Varumärkesregistrering av CACAOLAT är inte giltig i Sverige

[2019-06-14] Patent- och marknadsöverdomstolen Den internationella registreringen av varumärket CACAOLAT har efter invändning från The Coca-Cola Company inte fått giltighet i Sverige. Den huvudsakliga frågan i målet var om det fanns en risk för förväxling med det äldre varumärket COCA-COLA. I sitt beslut bedömde Patent- och marknadsöverdomstolen bl.a. att COCA-COLA

Fortsätt läsa