European patents help SMEs commercialise high-potential inventions, new study shows

European Patent Office (EPO) releases new study entitled “Market success for inventions – Patent commercialisation scoreboard: European SMEs” Study shows that SMEs rely on European patents to commercialise high-potential inventions SMEs commercially exploit two thirds of their inventions that are covered either by a European patent application or a granted

Fortsätt läsa

WARTNIX är inte förväxlingsbart med WARTNER

[2019-07-02] Patent- och marknadsöverdomstolen   Patent- och marknadsöverdomstolen har i ett mål om hävning av varumärkesregistrering kommit fram till att varumärket WARTNIX inte är förväxlingsbart med det äldre EU-varumärket WARTNER. Patent- och marknadsöverdomstolen har därmed gjort samma bedömning som Patent- och marknadsdomstolen. Beslutet får inte överklagas.   Senast ändrad: 2019-07-02

Fortsätt läsa

Inget intrång i patent om stenspräckning

[2019-07-02] Patent- och marknadsöverdomstolen Ett företag som hade ensamrätt att utnyttja två patent på området för stenspräckning väckte talan om intrång mot två andra företag som tillverkade respektive sålde stenspräckpatroner. Patent- och marknadsdomstolen biföll talan såvitt avsåg intrång i ett av patenten. Båda parterna överklagade domen till Patent och marknadsöverdomstolen.

Fortsätt läsa

Elljusstaken Elflugan skyddas av upphovsrätt. Försäljning av vissa andra modeller av ljusstakar innebär upphovsrättsintrång

[2019-06-28] Patent- och marknadsöverdomstolen Ett bolag som gjort gällande att det innehar rättigheterna till den elektriska ljusstaken Elflugan väckte talan mot ett annat bolag, som marknadsförde och sålde andra modeller av elljusstakar, och gjorde gällande dels upphovsrättsintrång, dels otillbörlig marknadsföring. Patent- och marknadsöverdomstolen har i den upphovsrättsliga bedömningen tillämpat det

Fortsätt läsa

Avslag på talan mot Nasdaq om konkurrensskadeavgift

[2019-06-28] Patent- och marknadsöverdomstolen I mål om konkurrensskadeavgift för påstått missbruk av dominerande ställning av bl.a. börsföretaget Nasdaq Aktiebolag har Patent- och marknadsöverdomstolen fastställt Patent- och marknadsdomstolens dom i huvudsaken och därmed lämnat Konkurrensverkets talan utan bifall. Huvudfrågan var om det visats att Nasdaqs påstådda agerande, att omöjliggöra s.k. korskoppling

Fortsätt läsa

Rättighetshavare på bildområdet får från och med i år sina ersättningar från Bildupphovsrät

Som rättighetshavare inom bildområdet (konstverk, bilder, skulpturer, illustrationer, animationer) har du tidigare fått dina upphovsrättsliga ersättningar för vidareanvändning av tv och radio utbetalade av Copyswede. Från och med i år kommer fördelning och utbetalning av dina ersättningar för sändningsåret 2017 och framåt hanteras av Bildupphovsrätt i Sverige. Det betyder att

Fortsätt läsa