WARTNIX är inte förväxlingsbart med WARTNER

[2019-07-02] Patent- och marknadsöverdomstolen   Patent- och marknadsöverdomstolen har i ett mål om hävning av varumärkesregistrering kommit fram till att varumärket WARTNIX inte är förväxlingsbart med det äldre EU-varumärket WARTNER. Patent- och marknadsöverdomstolen har därmed gjort samma bedömning som Patent- och marknadsdomstolen. Beslutet får inte överklagas.   Senast ändrad: 2019-07-02

Fortsätt läsa

Inget intrång i patent om stenspräckning

[2019-07-02] Patent- och marknadsöverdomstolen Ett företag som hade ensamrätt att utnyttja två patent på området för stenspräckning väckte talan om intrång mot två andra företag som tillverkade respektive sålde stenspräckpatroner. Patent- och marknadsdomstolen biföll talan såvitt avsåg intrång i ett av patenten. Båda parterna överklagade domen till Patent och marknadsöverdomstolen.

Fortsätt läsa