Elljusstaken Elflugan skyddas av upphovsrätt. Försäljning av vissa andra modeller av ljusstakar innebär upphovsrättsintrång

[2019-06-28] Patent- och marknadsöverdomstolen Ett bolag som gjort gällande att det innehar rättigheterna till den elektriska ljusstaken Elflugan väckte talan mot ett annat bolag, som marknadsförde och sålde andra modeller av elljusstakar, och gjorde gällande dels upphovsrättsintrång, dels otillbörlig marknadsföring. Patent- och marknadsöverdomstolen har i den upphovsrättsliga bedömningen tillämpat det

Fortsätt läsa

Avslag på talan mot Nasdaq om konkurrensskadeavgift

[2019-06-28] Patent- och marknadsöverdomstolen I mål om konkurrensskadeavgift för påstått missbruk av dominerande ställning av bl.a. börsföretaget Nasdaq Aktiebolag har Patent- och marknadsöverdomstolen fastställt Patent- och marknadsdomstolens dom i huvudsaken och därmed lämnat Konkurrensverkets talan utan bifall. Huvudfrågan var om det visats att Nasdaqs påstådda agerande, att omöjliggöra s.k. korskoppling

Fortsätt läsa