Svensk domstols behörighet avseende talan mot bolag med hemvist i andra medlemsstater när talan väckts mot flera svaranden, varav en har hemvist i Sverige

[2019-06-17] Patent- och marknadsöverdomstolen Patent- och marknadsöverdomstolen har, i likhet med Patent- och marknadsdomstolen, funnit att den negativa fastställelsetalan som kärandebolagen för mot respektive svarandepart är utformad på ett sådant sätt att det inte finns en sådan risk för oförenliga domar som avses i artikel 8.1 i Bryssel I-förordningen. Patent-

Fortsätt läsa