“Upphovsrättslagen från 1961 kunde inte förutse internet – EU-direktivet nödvändigt”

KRÖNIKA – av Björn Forssén, advokat och juris doktor

Läs artikeln hos Dagens Juridik >>