Hinder för registrering av varumärket EntombeD

[2019-05-22] Patent- och marknadsöverdomstolen En medlem i bandet Entombed (sökanden) ansökte hos Patent- och registreringsverket (PRV) om varumärkesregistrering av figurmärket EntombeD. PRV biföll ansökan om registrering av varumärket. Sedan bl.a. en av bandets tidigare medlemmar invänt mot registreringen hos PRV och därefter fullföljt sin talan till Patent- och marknadsdomstolen, beslutade

Fortsätt läsa

Beslut att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen

[2019-05-15] Patent- och marknadsöverdomstolen Patent- och marknadsöverdomstolen har beslutat att inhämta förhandsavgörande av EU-domstolen om tolkningen av artikel 3 c i förordningen om tilläggsskydd för läkemedel och artikel 3.2 i förordningen om införande av tilläggsskydd för växtskyddsmedel. Tolkningsfrågorna har kommit upp i ett ärende som gäller ansökan om tilläggsskydd för

Fortsätt läsa

Hotellbranschen förlorar konkurrensmål mot Booking

Pressmeddelande [2019-05-09] Patent- och marknadsöverdomstolen Patent- och marknadsöverdomstolen har avslagit en talan enligt konkurrenslagen där hotellens branschorganisation Visita begärde att Booking skulle upphöra med avtalsvillkor som innebär att hotell inte får sätta lägre pris på hotellrum på sin egen hemsida än på Bookings hemsida. På sin hemsida tillhandahåller Booking en

Fortsätt läsa

Making plastic recycling more efficient: Klaus Feichtinger and Manfred Hackl named European Inventor Award 2019 finalists

Austrian inventors and businessmen Klaus Feichtinger and Manfred Hackl nominated for European Patent Office (EPO) prize for their plastic recycling technology Their inventions efficiently turn a wide variety of plastic waste into high-quality pellets that can be used to make new products With more than 6 000 of their machines

Fortsätt läsa

Detecting cancer before it spreads: Patrizia Paterlini-Bréchot named European Inventor Award 2019 finalist

Paris-based Italian oncologist Patrizia Paterlini-Bréchot nominated for European Patent Office (EPO) prize for developing a new diagnostic blood test for cancer Her highly-sensitive blood filtration process detects circulating tumour cells (CTCs), which play a key role in spreading cancer to other organs of the body Paterlini-Bréchot’s invention could save many

Fortsätt läsa

Honouring a prolific inventor’s dedication to advancing video compression: Marta Karczewicz named European Inventor Award 2019 finalist

Polish inventor Marta Karczewicz nominated for European Patent Office (EPO) prize for her work in advancing video compression Karczewicz’s hundreds of inventions have helped reduce the size of data files, enabling high quality video streaming and more Her contribution to the development of codecs and technical standards has made her

Fortsätt läsa

A clearer cancer test by measuring immune response: Jérôme Galon named European Inventor Award 2019 finalist

French immunologist Jérôme Galon nominated for European Patent Office’s (EPO) annual innovation prize Galon’s invention – an immune diagnostic test that predicts the risk of relapse for cancer patients – works by counting immune cells near tumour sites Technology provides a clearer, more complete analysis of a person’s cancer, enabling

Fortsätt läsa