Inte skäl att bestämma en marknadsstörningsavgift då det inte visats att otillbörlig marknadsföring förekommit i större omfattning än i två telefonsamtal

[2019-03-13] Patent- och marknadsöverdomstolen I mål om ifrågasatt otillbörlig marknadsföring per telefon av telefonabonnemang har Patent-och marknadsöverdomstolen (PMÖD) ändrat Patent- och marknadsdomstolens (PMD) dom endast på så sätt att TW Kundservice AB förpliktats ersätta Konsumentombudsmannens (KO) rättegångskostnader i PMD. KO hade vid PMD yrkat såväl förbud vid vite som marknadsstörningsavgift

Fortsätt läsa

Nu lanseras ”Upphovsrättskolan”

Nu lanserar Patent- och registreringsverket (PRV) Upphovsrättsskolan en digital utbildningsplattform om upphovsrätt för lärare och elever i grundskolan. Upphovsrättsskolan bygger på idén om inlärning genom att spela spel och innehåller en mängd spel och övningar om upphovsrätt. Det ursprungliga koncepter är skapat av Copyswedes motsvarighet i Finland Kopiosto och har

Fortsätt läsa